Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn gõ tiếng hàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn gõ tiếng hàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Hướng dẫn gõ tiếng Hàn không cần cài đặt ?

Gõ tiếng Hàn không cần cài đặt: Bạn có muốn Gõ tiếng Hàn không cần cài đặt phần mềm ? Chúng tôi sẽ giúp bạn thông tin này bạn làm theo hướng dẫn nhé !

Có tin vui cho các bạn là chưa cài đặt bộ gõ tiếng Hàn vẫn có thể gõ tiếng Hàn qua bàn phím ảo thông qua website sau: http://www.branah.com/korean Sau khi gõ xong các bạn có thể copy vào word hoặc các soạn thảo của bạn.
Cách gõ tiếng Hàn - Quy tắc gõ
- Bảng trên là chữ đơn, thường 1 chữ có >1 chữ đơn, gõ chữ đơn thì nhìn bảng trên đánh vào: 
 
Ví dụ:
  = a
= q
= Shift-T
= t
= e
= Shift-E
 
Khi muốn đánh chữ đôi hay ba: đánh các bộ theo thứ tự từ trái -> phải, từ trên -> dưới
 
Ví dụ:
 
= qm
= Shift-q m
= shift-e h
= x n x 
= Shift-t n Shift-t;
= Shift-t u
= Shift-r h
= gmg….
 
- Bạn có thể không nhớ cái bảng trên, bạn đánh loạn lên cũng được, không phải thì xoá đánh lại, chỉ cần biết từ trái -> phải, từ trên -> dưới, và chúng sẽ nhập lại ...và thỉnh thoảng cũng nên bấm nut Shift (nút này thường gấp đôi 1 ký tự lên).
Một số ví dụ:
Warrior = 워리어 (dnjfldj)
Rogue = 로그 (fhrm)
Wizard = 위저드 (dnlwjem)
Warlock = 워락 (dnjfkr)
Bard = 바드 or 시인 (qkem or tldls)
Cleric = 클레릭 (zmffpflr)
Party Me = 파티초대 (vkxlcheo)
Dont kick me plz = 차지마 (ckwlak)
Sorry = ㅈㅅ (wt)
Dont understand korean = 치지마 (clwlak)
Thank you = (rt)